Innowacja polega na wykorzystaniu najnowszych technologii TIK, przy jednoczesnym wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się matematyki, w szkole podstawowej. Pomysł zrodził się w wyniku obserwacji zmian w metodach nauczania związanych z rozwojem technologii TIK. Związane jest to z odchodzeniem od tradycyjnego systemu klasowo -  lekcyjnego na rzecz metod e-learningu czy blended learningu. Ten ostatni  łączy w sobie to, co najlepsze w tradycyjnych formach nauczania, z najnowszymi osiągnięciami TIK. Jest to podążanie w kierunku nauczania konektywnego, czyli odchodzenie od szkolnego know-what - "wiedzieć co" poprzez know-how  - "wiedzieć jak" do know-where - "wiedzieć gdzie". Tym „gdzie” jest globalna sieć komputerowa.Zdjecia przedstawiają Środki i zasoby wykorzystywane w innowacji:

 1. 1.Platforma e-learningowa Szkolnego Centrum E-learningowego przy Szkole Podstawowej w Lubawie wraz z jej zasobami:

 2. program eduROM – matematyka (w wersji on-line) -  YDP  Wydawnictwa Interaktywne,

 3. testy i lekcje przygotowane przez n-la matematyki.

 4. 2.mCourser – Mobilna platforma edukacyjna.

 5. 3.mInstructor – edytor do tworzenia interaktywnych  treści edukacyjnych.

 6. 4.mAuthor – profesjnalny edytor interanktywnych treści edukacyjnych.

 7. 5. Matlandia – interaktywny kurs matematyki -  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 8. 6. Tablica interaktywna z oprogramowaniem pozwalającym prowadzenie lekcji z matematyki w szkole podstawowej wraz z lekcjami przygotowanymi przez nauczyciela.

 9. 7. eBook - podręczniki do matematyki w klasie IV i V - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 10. 8. Komputery w SCE.

 11. 9. Dziennik elektroniczny szkoły.


 O innowacji
 Na marginesie:
 Środki i zasoby wykorzystywane w projekcie